Parametr Ng 0428 HG NG-0440 NG-0810NF NG-L3
Zastosowanie natrysk wewnętrzny, ścienno-sufitowy natrysk zewnętrzne dachowe natrysk wewnętrzny lekki/td> natrysk konstrukcyjno – wzmacniający/td>
Struktura zamknięto-komórkowa zamknięto-komórkowa otwarto-komórkowa zamknięto-komórkowa
Gęstość [kg/m3] 42 60 7,5 $250 – 350
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/m×K] 0,024 0,024 0,0398 b.d.
Grubość izolacji [mm] 40 20 150 5 – 10
Zużycie piany [kg/m2] 1,7 1,2 1,5 1,25 – 3,50
Całkowity opór cieplny [m2×K/W] 1,67 0,83 3,95 b.d.
Opór cieplny z 1 kg piany [m2K/W] 0,98 0,69 2,63 b.d.
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥180 ≥250 ≥5,5 >1000
Nasiąkliwość wody przy całkowitym zanurzeniu po 48 h < 3 % < 3 % > 50 % < 3 %
Klasa reakcji na ogień wg DIN 4102 B2 B2 B3 B2 – B3
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 Klasa E Klasa E Bs 1,0* Klasa E
Klasa F
Wytrzymałość temperaturowa [oC] – 50 do + 100 – 50 do + 100 – 50 do + 100 – 50 do + 100